El.nr./Art.nr. 3253677Driver 40W LED Panel Sensor
FDV Bruksanvisning

Driver med intergrert mikrobølgesensor

Sensordriver for LED-Panel Sensor. (EL.nr.3253693 og 3253694).

Dette er en mikrobølgesensor med mange innstillinger som kan kobles sammen med andre for felles signal. Da vil første detektering av en sensor på et LED-Panel aktivere de andre som er tilkoblet. (Ikke slavefunksjon) Vær oppmerksom på at mikrobølgesensorer detekterer gjennom materialer.

Tilstedværelsesensor med neddimmingsfunksjon før den skrur seg av. Den har også LUX-føler.

Leveres med 2,5m kabel med Europlugg.

Forpakning: 1/-/-