Downlight

Ønskes det DALI styring på vår downlight kan DALI-driver med el.nr. 3254618 benyttes. Den er tilpasset Lana downlight men kan også brukes til Korona, Arko eller tak spotten Axis ved å endre innstilling på driver.