Human Centric Lighting

Lys er den største eksterne faktoren som gir oss døgnrytme. Det å integrere HCL i kontormiljøet vil bidra til bedre komfort, trivsel og effektivitet. Over 80% av kroppens sensoriske informasjon kommer fra synet og vi tilbringer mer enn 90% av tiden vår innendørs. Da sier det seg selv at simulering av dagslys vil være med på å gjøre hverdagen bedre. Sjekk ut vårt HCL LED-panel som har 2700K-6500K med høy effektivitet og lav blending (UGR<19). Løsningen vår er tilpasset slik at en montør enkelt kan ta «hele installasjonen» uten programmering av Dali eller annen styring. Ved montering av vår HCL belysning gjøres alle innstillinger enkelt med en APP på telefon eller nettbrett. Kommunikasjon og innstillinger skjer trådløst med Bluetooth signal. Det kreves kun en 2-leder fra sensor i tak til driverene til LED-paneler, i tillegg til spenningen. Etter at første oppsett er utført i APP kan man lagre scenarier og overstyre den automatiske rytmen som man ønsker. Og etter overstyring og utløpt tid i bevegelse-sensor går den automatisk tilbake til «døgnrytmen». Søk på «Hytronik sensor» for å finne APP´en. Registrer deg, søk inn tilkoblet HCLsensor og HCL-styrepanel og du er i gang.