BVB skrue 3×60 fin

Teknisk skrue 3×60 mm, kappbar, fingjenget

El.nr./Art.nr. 1233667FDV

BeTEK box tilbehør. Dette tilbehøret kan benyttes om hverandre på alle BeTEK boksene.

Forpakning: 100/-/4000