BETEKs personvernerklæring mot kunder, leverandører, medlemmer og samarbeidspartnere.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert 07.03.2022

1. Innledning

I Betek tar vi personvernet ditt på alvor, og det er viktig for oss å være åpne og tydelige på hvordan vi
behandler persondata om deg. Vi har også et eget personvernombud som har i oppgave å styrke vår
virksomhets evne til å følge personvernregelverket.

Først og fremst bruker vi dine personopplysninger for å kunne
administrere ditt kundeforhold med Betek, og levere gode tjenester til deg. Er du kunde, leverandør
eller samarbeidspartner til Betek er vi nødt til å vite hvordan vi skal kontakte deg, hva slags
samarbeidsforhold vi har og hvor vi skal sende eventuelle tilbud, fakturaer, nyhetsbrev etc.

Vi påser også at ingen får innsyn i informasjon de ikke skal ha.

For oss er IT-sikkerhet en selvfølge, og derfor stiller vi høye krav både til oss selv, og til våre
samarbeidspartnere på forskjellige IT-verktøy.

Vår personvernerklæring forteller om når og hvorfor Betek samler inn personopplysninger, hvordan
vi bruker opplysningene om besøkende på våre nettsider, og hvordan vi ivaretar opplysningenes
sikkerhet. Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg som
enkeltperson.

Betek, ved CEO/Daglig Leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysninger.

2. Betek som tjenesteleverandør

Betek leverer flere forskjellige tjenester til sine kunder, leverandører og samarbeidspartnere. For å
kunne gi dem tilgang til disse tjenestene har vi behov for å registrere personopplysninger som navn
på kontaktperson, telefon og e-post adresse, og navn på bedrift. For å kunne behandle disse
personopplysningene anvendes GDPR forordningens Artikkel 6, første ledd b).

Betek vil ved jevne mellomrom sende ut spørreundersøkelser til kunder, leverandører og
samarbeidspartnere med formål å få tilbakemelding på Betek som virksomhet, på og tjenesten som
leveres.

Eventuelle spørreundersøkelser behandles konfidensielt.

3. Informasjon som innhentes via skjema på våre nettsider

Informasjon som innhentes via våre kontaktskjemaer på www.betek-norge.no videreformidles til
relevant kontaktperson innad hos Betek. Formålet med denne behandlingen er å kunne svare på
aktuelle henvendelser og på eventuell fremtidig korrespondanse. Personopplysninger som innhentes
er navn, e-post og telefonnummer. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i
dette tilfellet er samtykke, GDPR forordningen Artikkel 6 første ledd b).

4. Nettstedsanalyse og informasjonskapsler (cookies)

For at Betek til enhver tid skal kunne forbedre kvaliteten på nettstedene og de tjenester som tilbys
innhenter vi bruksmønster til de som besøker sidene. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er
følgende; hvor mange som besøker sidene, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukeren
kommer fra og hvilken nettleser som benyttes.

Til dette benytter Betek analyseverktøyet Google Analytics på følgende nettsider:

Google Analytics bruker informasjonskapsler (cookies) som er små midlertidige filer som blir lagret på
din enhet når du besøker et nettsted. Filene blir slettet automatisk etter en gitt tidsperiode eller når
nettsiden du er på lukkes.

For å ivareta personvernet anonymiseres opplysningene slik at man ikke kan spore opplysningene
tilbake til en enkelt person. Dette gjøres ved å bruke IP-anonymisering i Google Analytics der man
fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Les mer
om denne teknikken er: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=no. Mottatte
opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern:
https://policies.google.com/privacy?hl=no

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå samtykke i lagring av
informasjonskapsler. På nettvett.no kan du se hvordan du selv kan styre dette:
https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

5. Utlevering av informasjon til tredjepart

Betek deler ikke personopplysninger med tredjepart, med unntak av kontaktinformasjon mot våre
egne medlemsbedrifter, når det er relevant for henvendelsen eller vi har en inngått
samarbeidsavtale.

6. Databehandleravtaler

Dine personopplysninger blir lagret i våre systemer som er dekket av Databehandleravtaler med våre
system-leverandører. Det gjelder blant annet ATEA, Ambio og Amesto Solutions (SuperOffice).

7. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge som det er nødvendig, eller vi er
pålagt lagring ved lov, og så lenge vi har et kunde-/leverandør-/samarbeidsforhold.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov. f.eks.
ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

8. Rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi behandler om
deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen av
personopplysninger.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke
samtykket tilbake.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13
andre ledd bokstav d). Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no.

9. Henvendelser til personvernombudet

Du kan ta kontakt med personvernombudet vårt dersom du lurer på hvordan vi behandler personopplysninger om deg. Det kan eksempelvis være spørsmål om dine rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger eller retting av ukorrekte personopplysninger. Du kan også rådføre deg med personvernombudet, og ombudet kan bringe saker videre i egen virksomhet. Et av formålene med det nye regelverket er å styrke individets rettigheter. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.

Personvernombud Marita K. Pettersen
personvern@betek-norge.no
NB: Vennligst ikke send sensitiv info i e-post

10. Endring av personvernerklæringen

Med jevne mellomrom vil det være behov for å oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved
større endringer vil vi informere om dette via vår nettside www.betek-norge.no

11. Kontaktinformasjon

Betek Norge AS
Juraveien 4
4656 Hamresanden
post@betek-norge.no
www.betek-norge.no