Miljøfyrtårn

Betek Norge AS er Miljøfyrtårnsertifisert
Betek Norge AS er Miljøfyrtårnsertifisert, har høyt fokus på hva vi kan gjøre for å ta vare på miljøet og jobber kontinuerlig med å finne miljøvennlige løsninger innen produksjon og emballering. 

Bedriften var i 2021 gjennom en omfattende prosess for å bli kvalifisert til Miljøfyrtårn. Vi har et bevisst forhold til våre fotavtrykk og har etablert nye miljøvennlige rutiner og mål for at vår virksomhet skal bli enda mer bærekraftig. Vi stiller høye krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, og sammen skal vi bidra til en bærekraftig hverdag.

OM MILJØFYRTÅRN
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjør og transport. Dette gir virksomhetene gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. 

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn