BPK strekkavlaster for kappe

Strekkavlaster for påveggskappe

El.nr./Art.nr. 1449543FDV

Strekkavlaster for Betek påveggskapper.

Forpakning: 1/100/2400