Driver 50W LED panel, ikke dim

Driver for LED-Panel. AV/PÅ

El.nr./Art.nr. 3253674FDV

Forpakning: 1/-/-